*Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT và thuế hải quan.

Bảng giá Dịch vụ
"Vận chuyển hàng kiện lớn Trung Quốc - Việt Nam"

*Báo giá trên là dành cho hàng thông thường, với các hàng hóa đặc biệt. Quý khách liên hệ trực tiếp với chúng tôi để thống nhất.

ĐẶT CHUYẾN NGAY

A

B

C

D

1000KG-5000KG

≥5000KG

10.000 đ

9.000 đ

8.500 đ

17.000 đ

16.000 đ

15.000 đ

21.000 đ

20.000đ

19.000 đ

Thời gian

48 - 72h

48 - 72h

48 - 72h

48 - 72h

48 - 72h

48 - 72h

48 - 72h

40-200KG

200-1000KG

12.000 đ

18.000 đ

22.000 đ

0 - 5 m3

2.400.000 đ

-

C

Khác

> 10 m3

Khách có hàng  đều mỗi ngày sẽ áp theo bảng giá >= 5000kg

2.100.000 đ

-

-

A

B

5 - 10 m3

2.200.000 đ

-

-

-

Loại dịch vụ

Phương thức vận chuyển

Đơn giá hàng siêu nặng
1m3 ≥ 250kg 

Đơn giá hàng nặng 
140 ≤ 1m3 ≤ 250kg  

Đơn giá hàng nhẹ
1m3 ≤ 140kg 

Điểm nhận hàng,
trả hàng

Quảng Châu
- Hà Nội

Loại dịch vụ

A

B

C

D

A

B

Điểm nhận hàng,
trả hàng

Thời gian

Đơn giá hàng nặng
1m3 ≥ 250kg 

Đơn giá hàng nhẹ
140 ≤ 1m3 ≤ 250kg  

Đơn giá siêu nhẹ
1m3 ≤ 140kg 

-

-

-

Khách có hàng đều mỗi ngày sẽ áp theo bảng giá >= 5000kg

16.000 đ

> 10 m3

-

Khác

C

0 - 5 m3

5 - 10 m3

13.000 đ

12.500 đ

-

-

22.000đ

21.000 đ

20.000 đ

-

-

27.500 đ

26.500 đ

25.5000 đ

-

14.000 đ

23.000 đ

28.500 đ

Quảng Châu
- Hồ Chí Minh

Phương thức vận chuyển

40-200KG

200-1000KG

1000KG-5000KG

≥5000KG

HN + 3 ngày

HN + 3 ngày

HN + 3 ngày

HN + 3 ngày

HN + 3 ngày

HN + 3 ngày

HN + 3 ngày

HN + 3 ngày

HN + 3 ngày

HN + 3 ngày

HN + 3 ngày

HN + 3 ngày

HN + 3 ngày

HN + 3 ngày

A

B

C

D

A

B

C

40-200KG

200-1000KG

1000KG-5000KG

≥5000KG

0 - 5 m3

5 - 10 m3

> 10 m3

17.500 đ

15.500 đ

14.500 đ

14.000 đ

-

-

-

24.500 đ

23.500đ

22.500 đ

21.500 đ

-

-

-

30.000 đ

29.000 đ

28.000 đ

27.0000 đ

-

-

-

Quảng Châu
- Bình Dương

Loại dịch vụ

Phương thức vận chuyển

Đơn giá hàng nặng
1m3 ≥ 250kg 

Đơn giá hàng nhẹ
140 ≤ 1m3 ≤ 250kg  

Đơn giá siêu nhẹ
1m3 ≤ 140kg 

Điểm nhận hàng,
trả hàng

Thời gian

QUY ĐỊNH HÀNG KIỆN LỚN

LIÊN HỆ

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Viglacera Tower, số 1 Đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội.


Vận chuyển Trung Việt:
0967854904 - cb@shippo.vn
Giao hàng nội địa:
1900 636 505 - cskh@shippo.vn

Website: https://shippo.vn

THEO DÕI CHÚNG TÔI

GỬI ĐI

ĐĂNG KÍ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

TẢI ỨNG DỤNG

Tải ứng dụng trên

CH PLAY

Tải ứng dụng trên

APP STORE

THÊM THÔNG TIN

Tin tức

Artboard 26

Hàng hóa không vận chuyển Trung Việt

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG