28 Tháng 08
Đăng bởi:  Vương Hường

HƯỚNG DẪN KÝ GỬI NGUYÊN BAO HÀNG TỔNG HỢP

Tạo đơn hàng Vận chuyển tổng hợp ký gửi Nguyên Bao được hiểu là ký gửi nhiều bao, mỗi bao gồm nhiều kiện về kho hàng của Shippo. Quý khách vui lòng xem hướng dẫn quy trình tạo đơn ở phía dưới.

Bước 0: Tạo tài khoản và đăng nhập trên website https://cb.shippo.vn

Bước 1: Tạo đơn ký gửi trên hệ thống Shippo CB

Bước 2: Đóng hàng theo bao đúng quy chuẩn của Shippo CB

Bước 3: Khai báo thông tin sản phẩm trong từng bao theo File Excel mẫu

Bước 4: Cập nhật thông tin bao hàng lên đơn vừa tạo trên hệ thống Shippo CB

Bước 5: Gửi bao hàng tới kho Shippo CB tại Trung Quốc

Bước 6: Theo dõi hành trình vận chuyển trên hệ thống đến khi hàng về tại Việt Nam

Bước 7: Thanh toán cước phí vận chuyển và nhận hàng

Xem hướng dẫn tạo đơn chi tiết tại đây.