04 Tháng 06
Đăng bởi:  Vương Hường

HƯỚNG DẪN KÝ GỬI NGUYÊN BAO HÀNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Tạo đơn hàng Thương mại điện tử ký gửi Nguyên Bao được hiểu là ký gửi nhiều bao gồm nhiều kiện về kho. Quý khách vui lòng xem hướng dẫn quy trình tạo đơn ở phía dưới.

Bước 0: Tạo tài khoản và đăng nhập trên website https://cb.shippo.vn

Bước 1: Tạo đơn ký gửi trên hệ thống Shippo CB

Bước 2: Đóng hàng theo bao đúng quy chuẩn của Shippo CB

Bước 3: Khai báo thông tin sản phẩm trong từng bao theo File Excel mẫu

Bước 4: Cập nhật thông tin bao hàng lên đơn vừa tạo trên hệ thống Shippo CB

Bước 5: Gửi bao hàng tới kho Shippo CB tại Trung Quốc

Bước 6: Theo dõi hành trình vận chuyển trên hệ thống đến khi nhận hàng tại Việt Nam

Bước 7: Thanh toán cước phí vận chuyển

Quý khách vui lòng xem bản hướng dẫn chi tiết tại đây.