LỊCH NGHỈ LỄ NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/04 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/05/2020 Tất cả tin tức

Kính gửi Quý Khách hàng, Theo lịch nghỉ lễ chung, Shippo sắp xếp lịch cho cán bộ nhân viên nghỉ lễ Ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao Động 1/5 cụ thể như sau: Nghỉ lễ 02 ngày: ...

Xem thêm