Quản lý và phát triển các hoạt động Marketing, Truyền thông:

💌Email: phuonght@ubox.vn

📞 Điện thoại: 0904 235 257

 

Shippo 's Owned Media Channels:

 : https://www.facebook.com/shippo.vn/

 : Shippo

 : https://www.shippo.vn/

 : https://www.instagram.com/shippovn/