Đối tác có nhu cầu phối hợp, trao đổi quyền lợi truyền thông, hợp tác tổ chức hoạt động Marketing với Shippo vui lòng liên hệ:

💌Email: teammarketing@shippo.vn

📞 Điện thoại: 0934 559 505

Shippo 's Owned Media Channels:

 : https://www.facebook.com/shippo.vn/

 : Shippo TV 

 : https://www.shippo.vn/

 : https://www.instagram.com/shippovn/