07 Tháng 05
Đăng bởi:  Shippo Vận chuyển hàng Trung Quốc

BẢNG GIÁ KÝ GỬI HÀNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRUNG QUỐC - VIỆT NAM

Ký gửi hàng hóa là Khách hàng đã hoàn thành tất cả giao dịch (mua hàng và thanh toán) với Nhà cung cấp ở Trung Quốc và chỉ sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hoá từ Trung Quốc về Việt Nam của Shippo.

A. CHI PHÍ MỘT ĐƠN HÀNG KÝ GỬI

TỔNG CHI PHÍ = Phí VC Quốc tế Trung Việt (1) + Phí VC nội địa Việt Nam (2) + Phí dịch vụ gia tăng (nếu có) (3)

1. PHÍ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ TRUNG QUỐC - VIỆT NAM

Phí vận chuyển quốc tế Trung Việt: là chi phí chuyển hàng từ kho của Shippo: (Quảng Châu) Trung Quốc về Việt Nam (Hà Nội, Hồ Chí Minh)
Phí vận chuyển quốc tế Trung Việt = Phí quản lý cố định (3.000đ/kiện hàng) + Phí vận chuyển hàng hóa theo tùy hình thức (bảng dưới)

*Bảng giá Ký gửi áp dụng từ 0h 09/06/2023

Phí Quản lý cố định/kiện hàng là chi phí để thực hiện các công việc:
+ Xuất/nhập hàng hoá tại kho Trung Quốc và Việt Nam
+ Chi phí in tem kiện, dán Bill vận chuyển cho từng kiện hàng
+ Kê khai hàng hoá với Hải quan để thực hiện việc thông quan về Việt Nam
+ Kiểm tra và đối chiếu loại hàng hoá trên đơn với hàng hoá thực tế theo từng kiện hàng

*ĐIỀU KIỆN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA THEO HÌNH THỨC TMĐT:

Hàng hóa để Vận chuyển TMĐT cần thỏa mãn các điều kiện sau:

+ Giá trị kiện hàng < 1.000.000vnđ.

+ Cân nặng kiện hàng không vượt quá 5kg/kiện.

+ Kích thước kiện hàng (chiều dài, chiều rộng, chiều cao) < 1m.

+ Số lượng sản phẩm trong 1 kiện hàng < 20 sản phẩm.

Lưu ý: Nếu kiện hàng của Quý khách không đảm bảo được điều kiện vận chuyển hàng TMĐT, vui lòng liên hệ với BP Dịch vụ khách hàng của Shippo để được hỗ trợ chi tiết.

2. PHÍ VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA VIỆT NAM

Phí vận chuyển nội địa Việt Nam là chi phí chuyển hàng từ kho Shippo tại nội địa Việt Nam tới địa chỉ nhận hàng của Quý khách. 

- Phí giao hàng được tính dựa trên khu vực giao hàng và khối lượng hàng hóa mỗi lần giao hàng, cụ thể như sau (áp dụng giao hàng qua Snappy.vn):

Chi tiết Chính sách Giao hàng nội địa Việt Nam

3. DỊCH VỤ GIA TĂNG 

 
DANH MỤC KÝ GỬI TRUYỀN THỐNG KÝ GỬI MỘT BƯỚC
Chính sách Đóng gỗ Có (chi tiết) KH tự tạo đơn ký gửi và chọn dịch vụ tương ứng hoặc ghi chú trên đơn hàng về kho Trung Quốc
Chính sách Quấn bọt khí Có (chi tiết) KH tự tạo đơn ký gửi và chọn dịch vụ tương ứng hoặc ghi chú trên đơn hàng gửi về Kho Trung Quốc
Cam kết thời gian vận chuyển 7.000đ/kg (chi tiết) Không áp dụng
Chính sách bồi thường Thất lạc hàng hóa Bồi thường 100% giá trị hàng hóa kê khai (chi tiết) 300.000/kg (chi tiết)
Quy định hàng hóa

- Nếu kiện hàng không đủ điều kiện đi TMĐT (Giá trị >= 1.000.000đ ; cân nặng > 5kg ; số lượng > 20 sản phẩm) nếu:

+ Trường hợp có thể tách kiện: Shippo tách kiện và không thu phí.

+ Trường hợp không thể tách kiện: Shippo thu phí xử lý khai quan 12% giá trị tiền hàng.

- Nếu kiện hàng không đủ điều kiện đi TMĐT (Giá trị >= 1.000.000đ ; cân nặng > 5kg ; số lượng > 20 sản phẩm) nếu:

+ Trường hợp có thể tách kiện: Shippo tách kiện và không thu phí.

+ Trường hợp không thể tách kiện: Shippo mặc định chuyển sang hình thức vận chuyển phù hợp.

Hàng hóa không vận chuyển Xem chi tiết
Hướng dẫn tạo đơn

Ký gửi truyền thống thủ công

Ký gửi truyền thống bằng công cụ

Ký gửi một bước
Nguyên tắc quy đổi cân nặng tính phí cho hàng hoá - Đối với vận chuyển Quốc tế: Cân nặng quy đổi (Kg) = Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm)/7000.
- Đối với vận chuyển nội địa Việt Nam: Cân nặng quy đổi (Kg) = Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm)/5000
Xem chi tiết

B. QUY TRÌNH KÝ GỬI HÀNG

 

Xem thêm: 

Hướng dẫn tạo tài khoản Ký gửi hàng Shippo

Hướng dẫn Tạo đơn ''Ký gửi Một Bước''

Hướng dẫn tạo đơn Ký gửi truyền thống bằng công cụ

Hướng dẫn tạo đơn Ký gửi truyền thống thủ công

Dịch vụ thanh toán hộ Alipay -Thanhtoan1688.com

Thông tin liên hệ:

SHIPPO - Vận chuyển hàng TMĐT Trung Việt!

#vanchuyenhangtrungquoc #vanchuyentaobao #taobao #tmall