CHÍNH SÁCH QUẤN BỌT KHÍ Chính sách

1. Định nghĩa - Quấn bọt khí: Là hình thức bao bọt khí cho từng kiện hàng nhằm mục đích an toàn hơn cho hàng hóa và hạn chế xảy ra rủi ro đối với hàng hóa dễ vỡ, dễ biến dạng trong quá trình ...

Xem thêm
CHÍNH SÁCH ĐÓNG GỖ Chính sách

1. Định nghĩa - Đóng gỗ là hình thức đóng khung gỗ bên ngoài kiện hàng nhằm mục đích an toàn hơn cho hàng hóa và hạn chế xảy ra rủi ro đối với hàng hóa dễ vỡ, dễ biến dạng trong quá trình ...

Xem thêm
CHÍNH SÁCH KHIẾU NẠI DỊCH VỤ Chính sách

I. ĐỊNH NGHĨA - Xử lý Khiếu nại là quá trình tiếp nhận, xử lý các phát sinh mà các bên cung cấp dịch vụ không thực hiện/đáp ứng đúng và đầy đủ các yêu cầu dịch vụ. - Các dịch vụ Shippo cung ...

Xem thêm
NGUYÊN TẮC QUY ĐỔI CÂN NẶNG TÍNH PHÍ CHO HÀNG HÓA Chính sách

Shippo áp dụng cân nặng tính phí vận chuyển cho hàng hoá, dựa trên hình thức quy đổi cân nặng của hàng hoá, cụ thể như sau: - Đối với vận chuyển Quốc tế: Cân nặng quy đổi (Kg) = Dài (cm) x Rộ...

Xem thêm
DANH MỤC HẠN CHẾ & KHÔNG NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG THEO LÔ SẢN PHẨM Chính sách

I- DANH MỤC HÀNG HOÁ KHÔNG VẬN CHUYỂN Shippo KHÔNG VẬN CHUYỂN tất cả các mặt hàng thuộc danh mục hàng Quốc cấm, bao gồm (và không giới hạn) các sản phẩm sau: 1. Vũ khí, đạn dược, vật liệ...

Xem thêm
CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ HÀNG THEO LÔ SẢN PHẨM Chính sách

(Áp dụng từ 0h ngày 25/09/2020) 1. Định nghĩa - Shippo cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng theo lô sản phẩm. Với hình thức này hàng hoá sẽ được vận chuyển Trung - Việt theo dạng lô với số lượng...

Xem thêm
DANH MỤC THƯƠNG HIỆU CẤM NHẬP Chính sách

(Cập nhật ngày 03/10/2020) ABC DEF GHI ADIDAS ALEXANDER MCQUEEN ANTA AIR JORDAN AUDI BAELLERRY BALMAIN BOTTEGA VE...

Xem thêm
CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ HÀNG TỔNG HỢP Chính sách

(Áp dụng từ 0h00 ngày 15/10/2020) 1. Định nghĩa - Shippo cung cấp dịch vụ vận chuyển Trung - Việt tổng hợp. Ưu điểm của hình thức vận chuyển này là chủng loại sản phẩm đa dạng, hàn...

Xem thêm
CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ HÀNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Chính sách

(Áp dụng từ 0h ngày 15/10/2020) 1. Định nghĩa - Shippo cung cấp dịch vụ vận chuyển quốc tế khai quan. Vận chuyển hàng khai quan là quá trình vận chuyển hàng hóa theo đường chính ngạch, hàn...

Xem thêm