CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG NỘI ĐỊA VIỆT NAM Chính sách

1. Định nghĩa Giao hàng nội địa Việt Nam là quá trình vận chuyển hàng hoá từ Kho phân phối của Shippo đến địa chỉ nhận hàng của Khách hàng tại Việt Nam. 2. Biểu phí - Shippo giao hàng tại Kho ...

Xem thêm
CHÍNH SÁCH KÝ GỬI MỘT BƯỚC Chính sách

Shippo cung cấp hình thức ký gửi một bước từ Trung Quốc về Việt Nam, với ưu điểm: không cần tạo đơn, không giới hạn về khối lượng và giá trị hàng hoá... Hướng dẫn sử dụng và lựa chọn dịch vụ vận ch...

Xem thêm
CHÍNH SÁCH CAM KẾT THỜI GIAN VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ Chính sách

(Chính sách đang tạm dừng cung cấp từ ngày 24/08/2021) 1. Định nghĩa: Là hình thức đảm bảo về thời gian Vận chuyển kể từ khi hàng hoá được nhập kho Trung Quốc đến khi nhập kho Phân phối của Sh...

Xem thêm
CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM HÀNG HÓA Chính sách

1. Định nghĩa - Là hình thức bảo hiểm cho các rủi ro phát sinh không mong muốn gây mất mát/thất lạc hàng hoá trong quá trình vận chuyển (từ khi đơn hàng nhận thành công tại Kho Trung Quốc của Shipp...

Xem thêm
CHÍNH SÁCH QUẤN BỌT KHÍ Chính sách

1. Định nghĩa - Quấn bọt khí: Là hình thức bao bọt khí cho kiện hàng nhằm mục đích an toàn hơn cho hàng hóa và hạn chế xảy ra rủi ro đối với hàng hóa dễ vỡ, dễ biến dạng trong quá trình vận c...

Xem thêm
CHÍNH SÁCH ĐÓNG GỖ Chính sách

1. Định nghĩa - Đóng gỗ là hình thức đóng khung gỗ bên ngoài kiện hàng nhằm mục đích an toàn hơn cho hàng hóa và hạn chế xảy ra rủi ro đối với hàng hóa dễ vỡ, dễ biến dạng trong quá trình vận chuy...

Xem thêm
CHÍNH SÁCH KHIẾU NẠI DỊCH VỤ Chính sách

I. ĐỊNH NGHĨA - Xử lý Khiếu nại là quá trình tiếp nhận, xử lý các phát sinh mà các bên cung cấp dịch vụ không thực hiện/đáp ứng đúng và đầy đủ các yêu cầu dịch vụ. - Các dịch vụ Shippo cung cấ...

Xem thêm
NGUYÊN TẮC QUY ĐỔI CÂN NẶNG TÍNH PHÍ CHO HÀNG HÓA Chính sách

Shippo áp dụng cân nặng tính phí vận chuyển cho hàng hoá, dựa trên hình thức quy đổi cân nặng của hàng hoá, cụ thể như sau: - Đối với vận chuyển Quốc tế: Cân nặng quy đổi (Kg) = Dài (cm) x Rộng (cm...

Xem thêm
DANH MỤC HẠN CHẾ & KHÔNG NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG THEO LÔ SẢN PHẨM Chính sách

I- DANH MỤC HÀNG HOÁ KHÔNG VẬN CHUYỂN Shippo KHÔNG VẬN CHUYỂN tất cả các mặt hàng thuộc danh mục hàng Quốc cấm, bao gồm (và không giới hạn) các sản phẩm sau: 1. Vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ (trừ ...

Xem thêm