[HCM] TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH
06/10/2021

Hạn ứng tuyển: 31/12/2021 Địa điểm làm việc: Tầng 8, Tòa nhà Eva, 38/3 Nguyễn Văn Trỗi, Phườ...

[HCM] NHÂN VIÊN KINH DOANH
06/10/2021

Hạn ứng tuyển: 31/12/2021 Địa điểm làm việc: Tầng 8, Tòa nhà Eva, 38/3 Nguyễn Văn Trỗi, Phườ...

[HN] CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (TỆP KHÁCH HÀNG VIP)
16/09/2020

Hạn ứng tuyển: 30/11/2020 Địa điểm làm việc: Head Office - Hà Nội Tầng 5, Tòa Viglacera Towe...

[HN] CHUYÊN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU
16/09/2020

Hạn ứng tuyển: 30/11/2020 Địa điểm làm việc: Head Office - Hà Nội Tầng 5, Tòa Viglacera Towe...

[HN] CHUYÊN VIÊN SALES ADMIN
16/09/2020

Hạn ứng tuyển: 30/08/2020 Địa điểm làm việc: Head Office - Hà Nội Tầng 5, Tòa Viglac...