NGUYÊN TẮC QUY ĐỔI CÂN NẶNG TÍNH PHÍ CHO HÀNG HÓA Tất cả tin tức

Shippo áp dụng cân nặng tính phí vận chuyển cho hàng hoá, dựa trên hình thức quy đổi cân nặng của hàng hoá, cụ thể như sau: - Đối với vận chuyển Quốc tế: Cân nặng quy đổi (Kg) = Dài (cm) x Rộ...

Xem thêm