SHIPPO - KHÔNG AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU Tất cả tin tức

Shippo tặng gạo và nhu yếu phẩm cho shipper có hoàn cảnh khó khăn. Trong khi cả nước đang tiến hành cách ly toàn xã hội, Chính phủ khuyến cáo người dân ở nhà, thì những chiến binh Shippo vẫn đ...

Xem thêm