HƯỚNG DẪN TẠO KHIẾU NẠI DỊCH VỤ TRÊN ĐƠN HÀNG Tất cả tin tức

Để tạo khiếu nại dịch vụ trên đơn hàng, Quý khách thực hiện theo các bước như sau: Bước 1: Khách hàng truy cập vào chi tiết đơn hàng cần tạo Khiếu nại Bước 2: Chọn mục “Khiếu nại” như hình: Bước 3...

Xem thêm