26 Tháng 10
Đăng bởi:  Nguyễn Thị Quỳnh Mai

HƯỚNG DẪN TẠO ĐƠN KÝ GỬI TỰ ĐỘNG TRÊN TAOBAO, TMALL, 1688

Công cụ phù hợp với:

 • Đơn hàng mua trên trang taobao/tmall/1688 (các trang TMĐT khác chưa hỗ trợ)

 • Cài đặt công cụ trên trình duyệt Chrome hoặc Cốc Cốc

 • Sử dụng cho nền tảng máy tính (chưa hỗ trợ trên điện thoại)

 • Tạo tài khoản hoặc đăng nhập trên hệ thống ký gửi đơn hàng của Shippo tại đây

I. Hướng dẫn cài đặt công cụ

 • Truy cập ứng dụng trên cửa hàng chrome trực tuyến tại đây

(1) Chọn “Thêm vào chrome”

(2) Chọn “Thêm tiện ích”

Khi thêm tiện ích thành công sẽ hiển thị thông báo như hình dưới:

II. Trang mua hàng Taobao/Tmall

A. Mua hàng và tạo đơn ký gửi

 • Đăng nhập www.taobao.com

 • Mở link sản phẩm cần mua

 • (1) Chọn thông tin sản phẩm

 • (2) Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Lưu ý: Bắt buộc phải thêm sản phẩm vào giỏ hàng trước khi mua

Khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công hiển thị giao diện như hình dưới:

+) Đối với trang taobao

+) Đối với trang tmall

Tiếp tục thêm sản phẩm vào giỏ hàng (nếu còn)

(3) Chọn giỏ hàng “购物车”

​​​​       

(4) Chọn sản phẩm cần mua

Lưu ý: Chỉ chọn những sản phẩm cần mua của 1 NCC

(5) Chọn kết đơn hàng “去购物车结算”

+) Đối với trang taobao

(6) Chọn thay đổi địa chỉ “改修本地址”

+) Đối với trang tmall

(6.1)Chọn thay đổi “改修”

(7) Đăng nhập tài khoản Shippo từ trang mua hàng

Nếu chưa có Tài khoản, vui lòng đăng ký tại đây

(8) Điền thông tin tài khoản Shippo và đăng nhập

 • Chọn tiếp thay đổi địa chỉ “改修本地址” như mục (6)

 • Nếu loại dịch vụ đang hiển thị là đúng dịch vụ Quý khách lựa chọn, vui lòng bỏ qua mục (9), chuyển sang mục (10)

(9) Chọn dịch vụ vận chuyển cho đơn hàng

Nếu loại dịch vụ đang hiển thị không phải là dịch vụ Khách hàng lựa chọn cho đơn hàng. Quý khách chọn chọn biểu tượng cái bút -> hệ thống mở tab mới là trang tạo đơn ký gửi Shippo

(9.1) Lựa chọn hình thức theo đúng nhu cầu

(9.2) Vào lại trang sửa địa chỉ nhận hàng, chọn mũi tên tải lại trang hoặc ấn phím F5 trên bàn phím

(9.3) Chọn “Tiếp tục”

Thực hiện lại thao tác mục (6)

(10) Chọn “Tạo đơn ký gửi”

Trước khi chọn Tạo đơn, Quý khách cần điền đúng thông tin địa chỉ kho, mã bưu điện, số điện thoại kho Quảng Châu:
收货地址:广东省,广州市,白云区,均禾街道 平沙路5号X单元C门SCB仓库
邮政编码:510440
电话号码:13148959544
收货人: SCB- mã đơn

(11) Chọn lưu địa chỉ “保存”

Thông báo thay đổi thông tin địa chỉ nhận hàng thành công

(12) Chọn thanh toán đơn hàng “提交订单”. Quý khách tiếp tục thanh toán tiền hàng cho NCC như bình thường

Đơn hàng ký gửi được tạo thành công trên trang Cb.shippo.vn

B. Khớp thông tin đơn mua hàng và đơn Shippo 

 • Mở danh sách đơn hàng đã đặt mua

+) Đối với trang taobao

 • (1) Di chuột “我的淘宝”. Chọn “已买到的宝贝”

+) Đối với trang tmall

 • (1.1) Di chuột “我的淘宝”. Chọn “已买到的宝贝”

(2) Chọn “Khớp đơn” cho từng đơn. Hiển thị tab 1 mới

(2.1) Hoặc Quý khách có thể chọn “Khớp tất cả đơn”. Hiển thị số tab mới tương ứng với số đơn cần khớp

(3) Chọn “Khớp đơn [mã đơn]”

Hệ thống thông báo khớp đơn thành công

Khi người bán đã phát hàng. Quý khách thực hiện khớp mã vận đơn

III. Trang mua hàng 1688

A. Mua hàng và tạo đơn ký gửi

 • Đăng nhập 1688.com

 • Mở link sản phẩm cần mua

 • Lựa chọn sản phẩm mua

 • (1) Chọn thông tin sản phẩm

 • (2) Thêm sản phẩm vào giỏ hàng “加入进货单”

Lưu ý: Bắt buộc phải thêm sản phẩm vào giỏ hàng trước khi mua

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công:

(3) Chọn giỏ hàng “进货单”

 (4) Chọn sản phẩm cần mua

Lưu ý: Chỉ chọn những sản phẩm cần mua của 1 NCC

(5) Chọn kết đơn hàng “结算"

(6) Chỉnh sửa thông tin địa chỉ nhận hàng. Chọn “更改”

(7)Chọn thay đổi địa chỉ “修改”

 • Nếu loại dịch vụ đang hiển thị là đúng dịch vụ Quý khách lựa chọn, vui lòng bỏ qua mục (8), chuyển sang mục (9)

(8) Chọn dịch vụ vận chuyển cho đơn hàng

Nếu loại dịch vụ đang hiển thị không phải là dịch vụ Khách hàng lựa chọn cho đơn hàng. Quý khách chọn chọn biểu tượng cái bút -> hệ thống mở tab mới là trang tạo đơn ký gửi Shippo.

(8.1) Lựa chọn hình thức theo đúng nhu cầu

(8.2) Vào lại trang sửa địa chỉ, chọn mũi tên tải lại trang hoặc ấn phím F5 trên bàn phím

(8.3) Chọn “Tiếp tục”

Thực hiện lại thao tác mục (6) và (7)

(9) Chọn “Tạo đơn ký gửi”

(10) Lưu địa chỉ nhận hàng. Chọn “确认收货信息”

(11) Chọn thanh toán đơn hàng “提交订单”. Quý khách tiếp tục thanh toán tiền hàng cho NCC như bình thường

Đơn hàng ký gửi được tạo thành công trên trang Cb.shippo.vn

B. Khớp thông tin đơn mua hàng và đơn Shippo 

 • Mở danh sách đơn hàng đã đặt mua

 • (1) Di chuột “我的阿里”

(2) Chọn “已买到货品”

(3) Chọn “Khớp đơn” cho đơn cần khớp. Hiển thị tab mới

(3.1) Hoặc Quý khách có thể chọn “Khớp tất cả đơn”. Hiển thị số tab mới tương ứng với số đơn cần khớp

(4) Chọn “Khớp đơn [mã đơn]”

Hệ thống thông báo khớp đơn thành công

Khi người bán đã phát hàng, Quý khách thực hiện khớp mã vận đơn tương tự với bước khớp đơn.