26 Tháng 10
Đăng bởi:  Nguyễn Thị Quỳnh Mai

HƯỚNG DẪN TẠO ĐƠN KÝ GỬI TỰ ĐỘNG TRÊN TAOBAO, TMALL, 1688

Ký gửi hàng hóa tức là bạn đã hoàn thành tất cả giao dịch với đối tác ở Trung Quốc và chỉ sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam của Shippo
Khi bạn đặt hàng từ nhà cung cấp ở Trung Quốc, địa chỉ mua hàng bạn sử dụng địa chỉ kho của Shippo tại Trung Quốc:

广东省,广州市,白云区,均禾街道,石马村旺发大街92号C栋SCB仓库 [username] [mã đơn hàng] 

- 邮政编码:510440

- 电话号码:13148959544

- 收货人: SCB- [mã đơn hàng] 

[mã đơn hàng] là Mã đơn trên hệ thống của Shippo.

Quý Khách Tạo tài khoản hoặc đăng nhập trên hệ thống ký gửi đơn hàng của Shippo tại đây

~> Xem thêm: Hướng dẫn tạo Tài khoản Shippo

Sau khi nhận được hàng ở kho, chúng tôi có trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đó về tận nơi tại Việt Nam cho bạn.

Để tạo được đơn hàng ký gửi, bạn phải có mã vận đơn, và hãng vận chuyển đơn hàng đó từ nhà cung cấp đến kho Shippo tại Trung Quốc. Cùng xem hướng dẫn đặt hàng ký gửi dưới đây để biết thêm chi tiết.

Công cụ Tạo đơn Ký gửi trực tiếp từ Taobao, Tmall, 1688 phù hợp với:

  • Đơn hàng mua trên trang taobao/tmall/1688 (các trang TMĐT khác chưa hỗ trợ)

  • Cài đặt công cụ trên trình duyệt Chrome hoặc Cốc Cốc

  • Sử dụng cho nền tảng máy tính (chưa hỗ trợ trên điện thoại)

I. Hướng dẫn cài đặt công cụ

  • Truy cập ứng dụng trên cửa hàng chrome trực tuyến tại đây

(1) Chọn “Thêm vào chrome”

(2) Chọn “Thêm tiện ích”

Khi thêm tiện ích thành công sẽ hiển thị thông báo như hình dưới:

II. Hướng dẫn tạo đơn ký gửi trên Trang mua hàng

A. Tạo đơn mua hàng

Đăng nhập www.taobao.com

Đăng nhập hệ thống quản lý đơn hàng Shippo trên trang mua hàng (nếu có)

Mở link sản phẩm cần mua

(1) Chọn thông tin sản phẩm

(2) Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Lưu ý: Bắt buộc phải thêm sản phẩm vào giỏ hàng trước khi mua

Khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công hiển thị giao diện như hình dưới:

+) Đối với trang taobao

+) Đối với trang tmall

Tiếp tục thêm sản phẩm vào giỏ hàng (nếu còn)

(3) Chọn giỏ hàng “购物车”

​​​​       

(4) Chọn sản phẩm cần mua

Lưu ý: Chỉ chọn những sản phẩm cần mua của 1 NCC

(5) Chọn kết đơn hàng “去购物车结算”

(6) Sửa địa chỉ và tạo đơn ký gửi

Chọn dịch vụ vận chuyển cho đơn hàng

(*) Chọn biểu tượng tiện ích

(**) Chọn “Gobiz Assistant - Trợ lý mua sắm trực tuyến”

 

(***) Chọn dịch vụ vận chuyển và dịch vụ gia tăng (nếu có) cho đơn hàng

Lưu ý: Trước khi chọn “Tạo đơn ký gửi”

- Quý khách cần điền đúng thông tin địa chỉ kho, mã bưu điện, số điện thoại kho Quảng Châu:

- 收货地址:广东省,广州市,白云区,均禾街道,石马村旺发大街92号C栋SCB仓库 [username] [mã đơn hàng] 

- 邮政编码:510440

- 电话号码:13148959544

- 收货人: SCB- [mã đơn hàng] 

[mã đơn hàng] là Mã đơn trên hệ thống của Shippo.

- Quý khách có thể chọn lại hình thức vận chuyển cho đơn hàng (thực hiện theo hướng dẫn đã nêu)

a) Đối với trang taobao

(6.a.1) Chọn thay đổi địa chỉ “改修本地址”

(6.a.2) Tạo đơn ký gửi

  • (6.a.2) Tạo đơn ký gửi

=> Thông báo tạo đơn ký gửi thành công!

(6.a.3) Chọn lưu địa chỉ “保存

 

Xem lại Đơn ký gửi trên trên hệ thống

b) Đối với trang tmall

(6.b.1) Chọn thay đổi “改修

(6.b.2) Tạo đơn ký gửi

 

=> Thông báo tạo đơn ký gửi thành công!

 

(6.b.3) Chọn lưu địa chỉ “保存

Xem lại Đơn ký gửi trên trên hệ thống

c) Đối với trang 1688

(6.c.1) Chọn “更改”

(6.c.2)  Chọn “修改

(6.c.3) Tạo đơn ký gửi

 

=> Thông báo tạo đơn ký gửi thành công!

(6.c.4) Chọn lưu thông tin “确认收货信息”

Xem lại Đơn ký gửi trên trên hệ thống

(7) Chọn thanh toán đơn hàng “提交订单”. Quý khách tiếp tục thanh toán tiền hàng cho NCC như bình thường

 

 

B. Khớp thông tin đơn mua hàng và đơn Shippo 

  • Mở danh sách đơn hàng đã đặt mua

+) Đối với trang taobao

  • (1) Di chuột “我的淘宝”. Chọn “已买到的宝贝

+) Đối với trang tmall

  • (1.1) Di chuột “我的淘宝”. Chọn “已买到的宝贝

(2) Chọn “Khớp đơn” cho từng đơn. Hiển thị tab 1 mới

(2.1) Hoặc Quý khách có thể chọn “Khớp tất cả đơn”. Hiển thị số tab mới tương ứng với số đơn cần khớp

(3) Chọn “Khớp đơn [mã đơn]

=> Hệ thống thông báo khớp đơn thành công!

Khi người bán đã phát hàng. Quý khách thực hiện khớp mã vận đơn