28 Tháng 08
Đăng bởi:  Vương Hường

HƯỚNG DẪN KÝ GỬI KIỆN LẺ HÀNG TỔNG HỢP

Tạo đơn hàng Vận chuyển tổng hợp ký gửi Kiện Lẻ được hiểu là gửi nhiều kiện riêng lẻ về kho, Quý khách vui lòng xem bản hướng dẫn quy trình tạo đơn hàng bên dưới.

Bước 0: Tạo tài khoản và đăng nhập trên website https://cb.shippo.vn

Cách 1: Tạo đơn trực tiếp (Ưu tiên)

(Tạo đơn trước - Mua hàng sau)

Cách 2: Tạo đơn bằng Excel (Không khuyến khích)

(Mua hàng trước - Tạo đơn sau)

Bước 1: Tạo một đơn ký gửi trên hệ thống Shippo CB

Bước 2: Tiến hành giao dịch với NCC, gửi thông tin nhận hàng của kho Shippo tại Trung Quốc

Bước 3: Cập nhật thông tin sản phẩm và mã vận đơn ship nội địa Trung Quốc vào đơn ký gửi trong hệ thống

Bước 1: Giao dịch với NCC, gửi thông tin nhận hàng của kho Shippo tại Trung Quốc

Bước 2: Tải File Excel trên hệ thống Shippo CB và điền thông tin sản phẩm ký gửi, bắt buộc đã có mã vận đơn

Bước 3: Đồng bộ File Excel đó lên hệ thống

 

Bước 4: Theo dõi hành trình vận chuyển các đơn hàng thông qua trạng thái đơn

Bước 5: Thanh toán và yêu cầu giao sau khi hàng về tới kho Shippo tại Việt Nam

Quý khách vui lòng xem bản hướng dẫn chi tiết tại đây.