23 Tháng 11
Đăng bởi:  Thuỳ Liên

CHÍNH SÁCH ĐÓNG GỖ

1. Định nghĩa

- Đóng gỗ là hình thức đóng khung gỗ bên ngoài kiện hàng nhằm mục đích an toàn hơn cho hàng hóa và hạn chế xảy ra rủi ro đối với hàng hóa dễ vỡ, dễ biến dạng trong quá trình vận chuyển.

2. Các hình thức đóng gỗ: Shippo có 2 hình thức đóng gỗ:

Đóng gỗ chung: Là hình thức ghép chung nhiều kiện hàng nhỏ của nhiều Khách hàng khác nhau thành một kiện lớn để đóng gỗ. Khi về tới kho Việt Nam, Shippo sẽ tháo gỗ, tách riêng từng kiện hàng và giao cho Khách hàng (kiện hàng khi giao cho Khách sẽ không có gỗ kèm theo).

Đóng gỗ riêng: Là hình thức đóng riêng từng kiện của mỗi Khách hàng, tức là nguyên kiện đối với đơn hàng của Quý khách.

3. Phí đóng gỗ

- Công thức tính = Phí đóng gỗ + Cân nặng gỗ tăng thêm/kiện hàng * Phí vận chuyển TQ - VN áp dụng đối với đơn hàng.

*So với thông thường, hàng hóa được đóng gỗ sẽ phát sinh thêm các chi phí như sau: - Chi phí đóng gỗ: Bao gồm vật tư và công đóng gỗ (gọi chung là phí đóng gỗ, áp dụng theo biểu phí). - Phí vận chuyển đối với phần cân nặng gỗ tăng thêm cho kiện hàng (áp dụng theo giá vận chuyển của đơn hàng).

Ví dụ: Nếu kiện hàng của Quý khách có kích thước 30cm x 20cm x 10cm/1.000.000 = 0,006m3 và phí vận chuyển Quốc tế TQ-VN (Ví dụ về HN theo hình thức Vận chuyển Tổng hợp là 29.000vnd/kg) khi đó:

– Phí đóng gỗ chung = 20.000vnd + (0.3 * 29.000) = 28.700 vnđ.

– Phí đóng gỗ riêng = 50.000vnd + (0.3 *29.000) = 58.700 vnđ.

4. Cách thức đăng ký sử dụng dịch vụ

- Để sử dụng hình thức đóng gỗ hàng hóa, Quý khách có thể lựa chọn dịch vụ đóng gỗ khi tạo đơn hàng hoặc comment trên đơn hàng trước khi hàng về kho Trung Quốc để Shippo kịp thời đóng gỗ trước khi hàng hoá được vận chuyển về Việt Nam.

*Lưu ý:

- Chi phí đóng gỗ sẽ được tính theo từng kiện trên đơn hàng của Quý khách.

- Thời gian đóng gỗ cho kiện hàng thông thường là 1-2 ngày (nếu không có vấn đề gì phát sinh).

- Đối với kiện hàng đã được NCC đóng gỗ (không sử dụng thêm dịch vụ đóng gỗ của Shippo), Shippo không đảm bảo được chất lượng đóng gỗ của NCC. Vì vậy, nếu kiện hàng về có rủi ro gãy, nát, móp méo, vỡ hỏng... Shippo xin phép từ chối trách nhiệm giải quyết khiếu nại.

- Đối với hàng hóa dễ vỡ hoặc các hàng hóa dễ hư hỏng do va đập, Shippo yêu cầu Khách hàng lựa chọn đóng gỗ để đảm bảo an toàn hơn cho hàng hóa. Trong trường hợp Quý khách không yêu cầu đóng gỗ, hàng về có phát sinh liên quan đến gãy, móp méo, vỡ hỏng... Shippo xin phép từ chối Khiếu nại.

- Đối với những mặt hàng siêu dễ vỡ – nguy cơ hỏng – vỡ cao Shippo KHÔNG KHUYẾN KHÍCH Khách ký gửi vận chuyển mặt hàng này, nếu Quý khách vẫn muốn vận chuyển, Shippo sẽ không chịu trách nhiệm cho mọi rủi ro (nếu có) trong quá trình chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam hoặc từ Kho Phân phối của Shippo đến địa chỉ của Quý khách (kể cả Khách hàng chọn đóng gỗ cho kiện hàng).