24 Tháng 09
Đăng bởi:  Nguyễn Thị Quỳnh Mai

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ HÀNG THEO LÔ SẢN PHẨM

(Áp dụng từ 0h ngày 25/09/2020)

1. Định nghĩa

- Shippo cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng theo lô sản phẩm. Với hình thức này hàng hoá sẽ được vận chuyển Trung - Việt theo dạng lô với số lượng lớn, cân nặng mỗi loại mặt hàng từ 200kg trở lên.

2. Mức phí dịch vụ

Phí dịch vụ = Phí vận chuyển Quốc tế (1) + Phí thông quan (2) + Phí vận chuyển nội địa Việt Nam (nếu có) (3)+ Phí dịch vụ GTGT (nếu có) (4)

2.1. Phí Vận chuyển quốc tế

- Mức phí vận chuyển quốc tế được quy định trong bảng phí dịch vụ. Vui lòng tham khảo tại đây

2.2. Phí thông quan

- Định nghĩa: Là chi phí thực hiện các thủ tục cần thiết để hàng hóa đủ kiều kiện xuất/nhập khẩu, ra/vào một Quốc gia.

Phí thông quan = Phí dịch vụ Hải Quan + Thuế Nhập khẩu + Thuế VAT Nhập khẩu + Thuế, phí khác (nếu có) + Phí hợp quy (nếu có)

Trong đó:

- Phí dịch vụ Hải Quan là chi phí thực hiện các thủ tục liên quan tới việc mở tờ khai Hải quan.

Phí dịch vụ Hải quan được quy định theo bảng phí dịch vụ, vui lòng tham khảo tại đây

- Thuế VAT nhập khẩu, Thuế nhập khẩu (nếu có), Thuế phí khác ( nếu có) sẽ được áp dụng theo quy định của Nhà nước theo từng loại mặt hàng, Shippo sẽ cung cấp cho Khách hàng trong các trường hợp cụ thể.

- Phí hợp quy: Đối với một số loại hàng hoá, khi thông quan cần được kiểm định, đánh giá và xác nhận chuẩn hoá theo đúng quy chuẩn kỹ thuật của Nhà nước để đủ điều kiện thông quan (tuỳ thuộc từng mặt hàng mới thu phí này).

3. Chính sách vận chuyển

3.1. Thời gian vận chuyển quốc tế

- Thời gian vận chuyển hàng hóa được tính từ thời điểm Shippo xuất kho Trung Quốc đến khi đơn hàng được nhập kho tại Việt Nam.

- Thời gian vận chuyển quốc tế được quy định như sau:

+ Vận chuyển về Hà Nội: 4 - 6 ngày làm việc

+ Vận chuyển về Sài Gòn: 6 - 9 ngày làm việc

- Shippo cam kết hoàn 100% phí vận chuyển quốc tế nếu:

+ Quá 28 ngày xuất kho Trung Quốc đơn hàng chưa về kho Hà Nội

+ Quá 38 ngày xuất kho Trung Quốc đơn hàng chưa về kho Sài Gòn

- Thời gian nêu trên là khoảng thời gian diễn ra trong điều kiện thông thường. Trong trường hợp bất khả kháng dẫn tới tình trạng chậm thông quan hoặc chậm trễ trong thời gian vận chuyển, Shippo sẽ thông báo tới Khách hàng.

3.2. Quy định vận chuyển

- Mọi thông tin kê khai hàng hoá cần đảm bảo: trung thực, chính xác, và khớp với hàng hoá thực tế nhận tại kho Trung Quốc. Shippo sẽ từ chối mọi cam kết đối với những trường hợp sai lệch thông tin trên. Shippo không chịu trách nhiệm về việc sai lệch thông tin hàng hóa giữa hàng nhận thực tế với kê khai của Khách hàng gửi Shippo.

Trong các trường hợp Khiếu nại dịch vụ liên quan đến mất mát/thất lạc hàng hóa do thông tin sai lệch Shippo sẽ dựa trên khối lượng cân nặng thực tế nhận tại Kho Trung Quốc và khối lượng cân nặng của hàng hóa giao cho Khách hàng.

3.3. Thất lạc/mất mát hàng hóa trong quá trình vận chuyển

3.3.1. Trường hợp mất hàng

Đối với trường hợp mất hàng: Trường hợp mất hàng do các nguyên nhân chủ quan từ phía Shippo, mức bồi hoàn tối đa là 200.000đ/kg.

- Shippo không chịu trách nhiệm với các trường hợp hàng hoá phát sinh lỗi từ NCC như: Phát thiếu hàng, phát sai hàng, hàng lỗi kỹ thuật, chất lượng SP…

3.3.2. Trường hợp thất lạc hàng hoá

- Hàng hoá sẽ được coi là thất lạc trong các trường hợp sau:

+ Quá 35 ngày xuất kho Trung Quốc đơn hàng chưa về kho HN

+ Quá 45 ngày xuất kho Trung Quốc đơn hàng chưa về kho SG

Đối với các trường hợp trên, Khách hàng có quyền từ chối nhận hàng và được xử lý bồi hoàn theo trường hợp mất hàng. Trong trường hợp Khách hàng đồng ý nhận hàng, Shippo sẽ miễn phí vận chuyển quốc tế (không gồm các chi phí khác).

- Shippo từ chối xử lý đối với các trường hợp phát sinh khác do nguyên nhân khách quan như: thiên tai, bệnh dịch, chính trị, hoặc các phát sinh bất khả kháng từ phía Hải quan.

3.4 Các lưu ý:

Khách hàng cần cập nhật đầy đủ thông tin các chính sách, quy định và biểu phí của Shippo trước khi hợp tác/tạo đơn hàng. Mọi vấn đề xử lý khiếu nại dịch vụ Shippo sẽ thực hiện theo Chính sách quy định đã cam kết.

- Khách hàng vui lòng thanh toán toàn bộ các chi phí phát sinh trên đơn hàng (Tài chính không âm) trước khi nhận hàng, Shippo không hỗ trợ thu cod với hình thức hàng lô. Mọi thắc mắc về tài chính và các khiếu nại liên quan đến chi phí, hàng hoá, cam kết dịch vụ…Shippo sẽ xử lý và phản hồi qua khâu khiếu nại dịch vụ.

Viết bình luận của bạn: