25 Tháng 12
Đăng bởi:  Nguyễn Thị Liên

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT NHẬN THÔNG BÁO QUA ZALO

1. Mục đích: Nhận thông báo qua zalo cá nhân khi hàng về, thông tin thay đổi về tài chính, trạng thái của đơn hàng…
2. Các bước kích hoạt nhận thông báo qua Zalo.
Bước 1: Đăng nhập tài khoản => Click chọn vào avata cá nhân (1) => Thông tin cá nhân (2) => Chọn Zalo (3) => Tạo mã (4).

Bước 2: Bấm vào “Quan tâm” để theo dõi tài khoản Zalo của Shippo hoặc truy cập link https://zalo.me/4590585312589768083 để bấm quan tâm.

Bước 3: Copy mã kích hoạt đã tạo (1) => Chọn gửi tin nhắn (2) => Bấm vào biểu tượng Zalo (3) => Chát bằng Zalo (4) => Chát nội dung mã kích hoạt đã copy trước đó cho Shippo để kích hoạt (nếu chưa đăng nhập tài khoản zalo cần đăng nhập trước).

*Lưu ý: Sau khi gửi tin nhắn thành công sẽ có thông báo: "Tài khoản Zalo của bạn đã được liên kết thành công với tài khoản "{xxxxx}" trên hệ thống của chúng tôi" như hình:

3. Chọn cấu hình thông báo

Quý khách chọn cấu hình thông báo (1) => Chọn checkbox tương ứng (2) => Click chọn nhận thông báo theo nhu cầu (3).