HƯỚNG DẪN NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN SHIPPO Hướng dẫn

Để thực hiện các giao dịch, Quý khách lựa chọn một trong các hình thức nạp tiền vào tài khoản của Shippo như sau: 1. Nạp tiền trực tiếp Quý khách có thể nạp tiền trực tiếp ở 1 trong 2 địa ...

Xem thêm
HƯỚNG DẪN KIỂM TRA HÀNG VỀ KHO VÀ THỰC HIỆN YÊU CẦU GIAO HÀNG Hướng dẫn

Để xem chi tiết danh sách các kiện hàng đã về kho Việt Nam Khách hàng chọn trạng thái đơn “Chờ giao” và bấm “Tìm kiếm” như hình: Khách hàng có thể nh...

Xem thêm
HƯỚNG DẪN KÝ GỬI NGUYÊN BAO HÀNG TỔNG HỢP Hướng dẫn

Tạo đơn hàng Vận chuyển tổng hợp ký gửi Nguyên Bao được hiểu là ký gửi nhiều bao, mỗi bao gồm nhiều kiện về kho hàng của Shippo . Quý khách vui lòng xem hướng dẫn quy trình tạo đơn ở phía dướ...

Xem thêm
HƯỚNG DẪN KÝ GỬI KIỆN LẺ HÀNG TỔNG HỢP Hướng dẫn

Tạo đơn hàng Vận chuyển tổng hợp ký gửi Kiện Lẻ được hiểu là gửi nhiều kiện riêng lẻ về kho, Quý khách vui lòng xem bản hướng dẫn quy trình tạo đơn hàng bên dưới. Bước 0: Tạo tài khoản và đ...

Xem thêm
HƯỚNG DẪN KÝ GỬI KIỆN LẺ HÀNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Hướng dẫn

Tạo đơn hàng Thương mại điện tử ký gửi Kiện Lẻ được hiểu là gửi nhiều kiện về kho, Quý khách vui lòng xem bản hướng dẫn quy trình tạo đơn hàng bên dưới. Bước 0: Tạo tài khoản và đăng nhập ...

Xem thêm
HƯỚNG DẪN KÝ GỬI NGUYÊN BAO HÀNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Hướng dẫn

Tạo đơn hàng Thương mại điện tử ký gửi Nguyên Bao được hiểu là ký gửi nhiều bao gồm nhiều kiện về kho. Quý khách vui lòng xem hướng dẫn quy trình tạo đơn ở phía dưới. Bước 0: Tạo tài khoả...

Xem thêm