CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ HÀNG THEO LÔ SẢN PHẨM Chính sách

(Áp dụng từ 0h ngày 28/05/2021) 1. Định nghĩa - Shippo cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng theo lô sản phẩm. Với hình thức này hàng hoá sẽ được vận chuyển Trung - Việt theo dạng lô với số lượ...

Xem thêm
DANH MỤC THƯƠNG HIỆU CẤM NHẬP Chính sách

(Cập nhật ngày 03/10/2020) ABC DEF GHI ADIDAS ALEXANDER MCQUEEN ANTA AIR JORDAN AUDI BAELLERRY BALMAIN BOTTEGA VE...

Xem thêm
CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ HÀNG TỔNG HỢP Chính sách

(Bảng giá áp dụng từ 0h00 ngày 12/05/2021) 1. Định nghĩa - Shippo cung cấp dịch vụ vận chuyển Trung - Việt tổng hợp. Ưu điểm của hình thức vận chuyển này là chủng loại sản phẩ...

Xem thêm
CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ HÀNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Chính sách

(Bảng giá áp dụng từ 0h ngày 12/05/2021) 1. Định nghĩa - Shippo cung cấp dịch vụ vận chuyển quốc tế khai quan. Vận chuyển hàng khai quan là quá trình vận chuyển hàng hóa theo đường chính n...

Xem thêm
DANH MỤC HÀNG HÓA KHÔNG NHẬN VẬN CHUYỂN Chính sách

MỤC LỤC Hàng hóa không nhận vận chuyển I. LINE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ & LINE TỔNG HỢP II. HÀNG THEO LÔ SẢN PHẨM III. DANH MỤC THƯƠNG HIỆU CẤM NHẬP DA...

Xem thêm