CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ HÀNG TỔNG HỢP Chính sách

(Áp dụng từ 0h00 ngày 15/10/2020) 1. Định nghĩa - Shippo cung cấp dịch vụ vận chuyển Trung - Việt tổng hợp. Ưu điểm của hình thức vận chuyển này là chủng loại sản phẩm đa dạng, hàn...

Xem thêm
CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ HÀNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Chính sách

(Áp dụng từ 0h ngày 01/01/2021) 1. Định nghĩa - Shippo cung cấp dịch vụ vận chuyển quốc tế khai quan. Vận chuyển hàng khai quan là quá trình vận chuyển hàng hóa theo đường chính ngạch, hàn...

Xem thêm
CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG NỘI ĐỊA VIỆT NAM Chính sách

1. Định nghĩa Giao hàng nội địa Việt Nam là quá trình vận chuyển hàng hoá từ Kho phân phối của Shippo đến địa chỉ nhận hàng của Khách hàng tại Việt Nam. 2. Biểu phí - Shipp...

Xem thêm
DANH MỤC HÀNG HÓA KHÔNG NHẬN VẬN CHUYỂN Chính sách

MỤC LỤC Hàng hóa không nhận vận chuyển I. LINE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ & LINE TỔNG HỢP II. HÀNG THEO LÔ SẢN PHẨM III. DANH MỤC THƯƠNG HIỆU CẤM NHẬP DA...

Xem thêm