02 Tháng 10
Đăng bởi:  Vương Hường

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH VCQT & NGUYÊN TẮC QUY ĐỔI CÂN NẶNG TÍNH PHÍ

Kính gửi Quý Khách Hàng!

Shippo thông báo tạm dừng cam kết bồi hoàn mất hàng – thất lạc hàng hoá với trường hợp:

Hàng hoá nhập kho quá 10 ngày chưa được xuất kho Trung Quốc, đối với cả 3 hình thức: Vận chuyển Thương mại điện tử, Vận chuyển tổng hợp, Vận chuyển theo lô sản phẩm.

Đồng thời, từ ngày 25/09/2020, Shippo sửa đổi Nguyên tắc Quy đổi cân nặng tính phí cho hàng hóa, áp dụng trên các Chính sách vận chuyển, đối với các đơn ký gửi cụ thể như sau:

- Đối với vận chuyển Quốc tế: Cân nặng quy đổi (Kg) = Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm)/7000.

- Đối với vận chuyển nội địa Việt Nam: Cân nặng quy đổi (Kg) = Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm)/5000.

*Nguyên tắc:

+ Nếu cân nặng thực tế ≥ cân nặng quy đổi: Shippo tính phí vận chuyển theo cân nặng thực tế.

+ Nếu cân nặng thực tế < cân nặng quy đổi: Shippo tính phí vận chuyển theo cân nặng quy đổi.

Ví dụ: Sản phẩm A nặng 3kg; dài/rộng/cao lần lượt là 25, 30, 40cm.

+ Cân nặng quy đổi của sản phẩm A đối với VCQT: (25x50x40)/7000 = 4,285kg

+ Cân nặng tính phí của sản phẩm A đối với VCNĐVN: (25x50x40)/5000 = 6kg

*Lưu ý:

- Shippo thực hiện giao hàng Nội địa Việt Nam theo hình thức Giao hàng nhanh, do vậy công thức quy đổi cân nặng tính phí được chia cho 5000, theo công thức nêu trên.

- Shippo mặc định tính phí vận chuyển(PVC) theo nguyên tắc quy đổi với mọi kiện hàng và không có trách nhiệm thông báo về việc sẽ áp dụng tính PVC theo cân nặng quy đổi hay cân nặng thực tế đối với mỗi đơn hàng cụ thể.

Xem chi tiết: Nguyên tắc quy đổi cân nặng tính phí cho hàng hóa

Mọi thắc mắc Quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng qua mục “Hỗ trợ trực tuyến” trên hệ thống tạo đơn để được hỗ trợ.

Trân Trọng!

Viết bình luận của bạn: