17 Tháng 07
Đăng bởi:  Vương Hường

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ HÀNG HÓA VI PHẠM

Kể từ ngày 17/07/2020, Hải Quan Việt Nam kiểm soát chặt hàng hóa thông quan, xử lý vi phạm với các hàng cấm, hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm chính sách sở hữu trí tuệ, hàng hóa có sai lệch về nội dung khai báo. Shippo CB xin thông tin đến Quý Khách hàng:
- Shippo CB không nhận vận chuyển các hàng hóa nêu trên, nếu đơn hàng bị bắt giữ, Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật (bị thu giữ, phạt hành chính, xử lý hình sự...), Shippo CB có trách nhiệm thông tin tới Khách hàng nếu phát sinh và không có trách nhiệm bồi hoàn các trường hợp nêu trên.
- Kính đề nghị Quý khách hàng thực hiện khai báo hàng hóa trung thực, đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa.

Trân trọng!

Shippo CB.

Xem thêm: Chi tiết danh mục hàng hóa Shippo không nhận vận chuyển

Viết bình luận của bạn: