THÔNG BÁO TÌNH HÌNH VẬN CHUYỂN CHẬM DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH BỆNH Tin tức

K ính gửi Quý Khách hàng! Do dịch bệnh ngày càng phức tạp, phía Trung Quốc áp dụng chính sách Zero Covid dẫn đến các c...

Xem thêm
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TĂNG PHÍ VCQT HÀNG TMĐT VÀ TỔNG HỢP Tin tức

Kính gửi Quý Khách hàng! Do tình hình dịch bệnh phức tạp, việc thông quan hàng hoá đang gặp rất nhiều khó khăn , để hàng hoá có thể vận chuyển ...

Xem thêm
THÔNG BÁO CHẬM THÔNG QUAN HÀNG HOÁ VỀ VIỆT NAM Tin tức

Kính gửi Quý Khách hàng! Do tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, việc thông quan hàng hóa giai đoạn này bị hạn chế và gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy , t...

Xem thêm
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TĂNG PHÍ VCQT HÀNG TỔNG HỢP Tin tức

Kính gửi Quý Khách hàng! Shippo thông báo điều chỉnh tăng phí VCQT về Việt Nam cụ thể như sau: - Điểu chỉnh tăng phí vận chuyển 4.000đ/kg đối với hình thức Vận chuyển Tổng hợp. - T...

Xem thêm
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TĂNG PHÍ VCQT HÀNG TMĐT Tin tức

Kính gửi Quý Khách hàng! Do tình hình vận chuyển đang gặp rất nhiều khó khăn, để hàng hoá có thể thông quan thuận lợi về Việt Nam, Shippo thông báo sẽ điều chỉnh...

Xem thêm
THÔNG BÁO NGỪNG HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN MẶT HÀNG THƯƠNG HIỆU Tin tức

Kính gửi Quý Khách hàng! Theo quy định chính sách, Shippo KHÔNG nhận vận chuyển các mặt hàng thương hiệu, nhái thương hiệu (“fake”), hàng quá khổ; mặc dù trước đó (trong điều kiện c...

Xem thêm
TĂNG 2K - HÀNG VỀ KHÔNG LÂU LA Tin tức

Kính gửi Quý Khách hàng! Trước tình hình thông quan sau Tết gặp nhiều khó khăn, Shippo thông báo sẽ điều chỉnh giá vận chuyển Quốc t ế từ Trung Quốc về Việt Nam mong...

Xem thêm
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIẢM PHÍ VCQT VÀ MỞ LẠI HTVC TỔNG HỢP Tin tức

Kính gửi Quý Khách hàng! Shippo thông báo sẽ mở lại hình thức Vận chuyển Tổng hợp đồng thời điều chỉnh GIẢM phí VCQT về Việt Nam đối với các đơn tạo mới từ 00:00 ngày 12/ ...

Xem thêm
TB VỀ VIỆC TẠM NGỪNG DỊCH VỤ CSKH NGÀY 11/02/2022 Tin tức

Kính gửi Quý Khách hàng! Từ 1 5h 00 đến hết 23h59 ngày 11/0 2/2022 , Shippo sẽ tạm ngừng dịch vụ Tư vấn, CSKH để tổ chức hoạt động nội bộ. Shippo xin trân trọng thông ...

Xem thêm